Kühnův dětský sbor

Letní umělecké soustředění (LUS)

Tradiční dvoutýdenní umělecké soutředění Kühnova dětského sboru proběhne opět v krásném areálu Žihle-Poustky v lesích v západních Čechách u Rakovníka.

Na soustředění děti ze všech oddělení absolvují jak sborové zkoušky, kde připravují nový repertoár, tak se doučují role v operách, chodí na hodiny hudební nauky a v neposlední řadě tráví čas společnými i individuálními hrami v rámci celotáborového programu.

A takhle to vypadalo třeba v roce 2012:

Čas konání: do

Nový Dvůr 23, 331 65 Žihle, Czechia

Areál školy v přírodě Žihle-Poustky

Koncert v Potvorově

Koncertní oddělení Kühnova dětského sboru vystoupí během letního soustředění v románském kostele sv. Mikuláše v Potvorově.

Čas konání: 18:00

20137, 331 41 Potvorov, Czechia

Kostel sv. Mikuláše