Kühnův dětský sbor

Letní umělecké soustředění (LUS)

Tradiční dvoutýdenní umělecké soutředění Kühnova dětského sboru proběhne opět v krásném areálu Žihle-Poustky v lesích v západních Čechách u Rakovníka.

Na soustředění děti ze všech oddělení absolvují jak sborové zkoušky, kde připravují nový repertoár, tak se doučují role v operách, chodí na hodiny hudební nauky a v neposlední řadě tráví čas společnými i individuálními hrami v rámci celotáborového programu.

A takhle to vypadalo třeba v roce 2012:

Čas konání: do

Nový Dvůr 23, 331 65 Žihle, Czechia

Areál školy v přírodě Žihle-Poustky