Kühnův dětský sbor

Kouzelná Flétna

Tento poslední Mozartův divadelní počin byl poprvé hrán v budově dnešního Stavovského divadla 25. října 1792. Pohádková kouzelná opera kombinuje zpívané a mluvené pasáže, v němž vedle postav ze světa lidí vystupují různé pohádkové bytosti, zvířata apod.

Vystupují členové Kühnova dětkého sboru (tři geniové).

Režie: Vladimír Morávek

Čas konání: 19:00

Koncert KO v Sále Martinů

Samostatný koncert koncertního oddělení pod vedením pana profesora Jiřího Chvály se koná v Sále Martinů na pražské HAMU.

Čas konání: 19:00