Kühnův dětský sbor

Koncert v Městské knihovně

Jarní koncert Kühnova dětského sboru.

Vystoupí oddělení KHV2 (Kühňátka z Vyšehradu) a oddělení AV z Vyšehradu pod vedením paní sbormistryně Zdeňky Vaculík Erlebachové.

 

Čas konání: 16:30