Kühnův dětský sbor

Zájezd DSD do Hradce Králové

Oddělení DSD bylo pozváno na festival konaný v Hradci Králové.

 

Čas konání: do

Hradec Králové