Kühnův dětský sbor

2011 - Letní koncert všech oddělení, Rudolfinum