Kühnův dětský sbor

2015 - opera Toufar v New Yorku