Kühnův dětský sbor

Tři závěrečné koncerty v Rudolfinu 17.6.

Ve Dvořákově síni Rudolfina se postupně na třech koncertech představí všechna oddělení Kühnova dětského sboru se svými sbormistry. 

11:00 - vystoupí oddělení KHV+KHZ2po+KHZ1 | AV | MV | DSD
15:00 - vystoupí oddělení KHS+KHZ2 | AB2 | M + VS
18:30 - vystoupí oddělení KHK | AB1+AB3 | A | Koncertní oddělení

Poslední vstupenky v prodeji!
https://www.ticketportal.cz/Event/KUHNUV_DETSKY_SBOR_ZAVERECNE_KONCERTY