Kühnův dětský sbor

Benefice pro ohrožené děti potřetí!

Kühnův dětský sbor vystoupí už potřetí na podporu ohrožených dětí. Benefiční koncert se opět uskuteční v prostoru KZ Domovina, a to ve čtvrtek 19. 4. od 18:30. Na programu zazní dvě autorské hudební pohádky v podání nejmenších zpěváčků ze sboru.

Záštitu nad beneficí převzal starosta Prahy 7, pan Jan Čižinský.

Martina Hynková-Vrbová, moderátorka

Kühnův dětský sbor - oddělení KHV1, KHV2 a AV
Zdeňka Vaculík Erlebachová, sbormistryně
Marie Papežová Erlebachová, klavír

Vstupné dobrovolné (doporučená výše 120 Kč) - veškerý výtěžek bude věnován na činnost centra - pomoc ohroženým dětem.

Dětské krizové centrum vkročilo v letošním roce již do 26. roku své existence. Vzniklo jako první zařízení v ČR specializované na problematiku dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných. Po celou dobu působení chrání práva ohrožených dětí a věnuje jim odbornou péči v těch nejtěžších chvílích jejich života. Kromě samotné odborné péče pořádá také doprovodné akce, které pomáhají ukázat veřejnosti, s čím se některé děti musejí potýkat a že existuje řešení a pomoc. Více informací najdete na www.ditekrize.cz.
Kühnův dětský sbor je hrdým podporovatelem této neziskové organizace, díky které mohou mít ohrožené děti aspoň o kousek šťastnější dětství.