Kühnův dětský sbor

Vystoupení a koncerty jaro 2019

 

KONCERTNÍ ODDĚLENÍ


21. března    Koncert v rámci Přehlídky koncertního umění
Zazní tradiční repertoár Koncertního oddělení, na klavír nás doprovodí Stanislav Bogunia, dirigovat bude prof. Jiří Chvála
Sál Bohuslava Martinů na HAMU, začátek 19.30
https://ahuv.cz/web/files/Jarni-koncert-SKU-2019.pdf

4. - 9. května   Velikonoční festival v Moskvě (zájezd)
S potěšením jsme přijali pozvání na velkolepý festival, kde budeme mít dva  samostatné koncerty a také společný koncert s dalšími sbory

9. května Koncert se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK
Kromě slavného díla C. Orffa Carmina burana zazní také Koncert pro lesní roh a orchestr od A. Rosettioho s uznávaným Radkem Baborákem. Dirigovat bude Rastislav Štúr.
Obecní dům – Smetanova síň, začátek 19.30
http://www.fok.cz/cs/radek-baborak-carmina-burana

15. května   „Vizionářský Berlioz“, koncert v rámci festivalu Pražské jaro
Možnost vystoupit na mezinárodním festivalu Pražské jaro je vždy čest. Na programu tohoto koncertu jsou díla Hectora Berlioze: Harold v Itálii (symfonie pro orchestr a sólovou violu) a Te Deum. Symfonický orchestr Českého rozhlasu bude řídit americký dirigent John Nelson.
Obecní dům – Smetanova síň, začátek 20.00
https://festival.cz/koncert/vizionarsky-berlioz/

23. června   Koncert „Zpěvy ke slávě Boží“ v rámci festivalu Smetanova Litomyšl
Společně s Komorním orchestrem Pražských symfoniků zazní vokální polyfonie a duchovní zpěvy na velmi prestižním a zároveň druhém nejstarším hudebním festivalu u nás!
Litomyšl – Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže, začátek ve 14.30
https://www.smetanovalitomysl.cz/cs/program/koncert/zpevykeslave2019-detail

 


PŘÍPRAVNÁ ODDĚLENÍ


Jarní koncerty přípravných oddělení v Městské knihovně na Mariánské náměstí:
10. dubna: oddělení KHK a A pod vedením sbormistryně Karolíny Řepové, od 17.00
11. dubna: oddělení KHV2 a AV pod vedením sbormistryně Zdeňky Vaculík Erlebachové, od 16.30
15. dubna: oddělení KHV1, KHZ3 a AB1 pod vedením sbormistryň Marie Papežové Erlebachové a Zdeňky Vaculík Erlebachové, od 16.30
17. dubna: oddělení KHS a AB3 pod vedením sbormistryně Marie Papežové Erlebachové, od 16.00
17. dubna: oddělení KHZ a AB2 pod vedením sbormistryně Zdeňky Vaculík Erlebachové, od 19.00
16. května: oddělení M a VS pod vedením sbormistryně Terezy Bystřické

13. května   Společný koncert oddělení DSD s maďarským dětským sborem
Koncert se uskuteční v krásném prostoru Refektáře v Emauzském opatství od 18.00
Vstupenky k zakoupení na místě před koncertem

15. května   Benefiční koncert Štefana Margity pro UNICEF
Se skladbami W. A. Mozarta či C. Francka vystoupí oddělení DSD.
Kostel sv. Šimona a Judy, začátek v 19.00

22. června   Závěrečné koncerty Kühnova dětského sboru
Dvořákova síň v Rudolfinu i letos v červnu pojme během 3 koncertů skoro 900 zpěváčků a zpěvaček ze všech našich oddělení!

červen 2019   Koncerty v rámci Sborových slavností
Vystoupí oddělení DSD. Termíny koncertů v Praze, Hradci Králové a Litomyšli budou upřesněny.