Prague Philharmonic Children´s Choir

Kouzelná Flétna

Tento poslední Mozartův divadelní počin byl poprvé hrán v budově dnešního Stavovského divadla 25. října 1792. Pohádková kouzelná opera kombinuje zpívané a mluvené pasáže, v němž vedle postav ze světa lidí vystupují různé pohádkové bytosti, zvířata apod.

Vystupují členové Kühnova dětkého sboru (tři geniové).

Režie: Vladimír Morávek

Date of event: 19:00

Holešovický ples

Každoroční únorová akce se koná v prostorách KD Domovina. Hlavní myšlenkou Holešovického plesu je sousedské sepotkání v zimních měsících.

Přijdejte se k nám!

Date of event: 19:30