Prague Philharmonic Children´s Choir

Zájezd Moskva - oddělení KO

Na letošní ročník Velikonočního festivalu v Moskvě byl pozván Kühnův dětský sbor jako host. 

Date of event: