Prague Philharmonic Children´s Choir

Představení Broučci pro rodiče

Koncert pořádaný pro rodiče v aule T.G.Masaryka na Ortenově náměstí.

Zpívají děti Kühnova dětského sboru (odělení MV).

Diriguje paní sbormistryně Světlana Tvrzická.

Date of event: 18:30