Prague Philharmonic Children´s Choir

Zájezd DSD do Hradce Králové

Oddělení DSD bylo pozváno na festival konaný v Hradci Králové.

 

Date of event: to

Hradec Králové