Prague Philharmonic Children´s Choir

Louskáček

Date of event: 15:30

Louskáček

Date of event: 19:00

Vánoční koncert v Městské knihovně

Vánoční koncert Kühnova dětského sboru.

Vystoupí oddělení KHZ3, KHV1 a AB3 pod vedením paní sbormistryně Marie Papežové Erlebachové.

Date of event: 15:30

KHZ3, KHV1 a AB3

Vánoční koncert v Městské knihovně

Vánoční koncert Kühnova dětského sboru.

Vystoupí oddělení KHZ1, KHZ2 a AB2  pod vedením paní sbormistryně Zdeňky Vaculík Erlebachové.

Date of event: 18.30

KHZ1, KHZ2 a AB2