Prague Philharmonic Children´s Choir

Slavnostní koncert k 90. sezóně Kühnova dětského sboru

Jubilejní 90. sezónu Kühnova dětského sboru oslavíme na slavnostní koncertě ve Dvořákově síni v Rudolfinu, a to v pátek 12. května od 19.30.

V rámci koncertu oslavíme též 90. narozeniny uměleckého ředitele sboru pana profesora Jiřího Chvály.

Vystoupí Koncertní oddělení a hosté.

Více informací již brzy. 

Date of event: 19:30