Kühnův dětský sbor

Napsali o nás

"...my máme skvělý Kühnův dětský sbor (sbormistr Petr Louženský) a jejich bezmála čtyřicet hlásků rozeznělo krásně zněle andělské zvony – „Bim-bam“..."

Šerých, Anna. Recenze: Izraelská filharmonie a Zubin Mehta na Dvořákově Prazehttps://operaplus.cz/izraelska-filharmonie-a-zubin-mehta-na-dvorakove-praze/

 

"Koncert prokázal, že Kühnův sbor si svůj věhlas zcela zaslouží – mladí zpěváci a zpěvačky dokázali stejně dobře interpretovat díla renesančních mistrů, jako romantické písně a soudobá duchovní díla."

Pavlica, Lukáš. Recenze: Inspirovat a vzdělávat: O víkendu se v Litomyšli potkali mladí muzikanti z MenARTu i Kühnať se zkušenějšími kolegy, https://www.casopisharmonie.cz/kritiky/inspirovat-a-vzdelavat-o-vikendu-se-v-litomysli-potkali-mladi-muzikanti-z-menartu-i-kuhnat-se-zkusenejsimi-kolegy.html

 

"Kühňata zpívala mile, čistě a přes malý počet a dětské hlasy dokázala úspěšně vzdorovat zvuku orchestru."

Bluma, Aleš. Recenze: Koncert zrození na stropě Smetanovy síněhttps://www.klasikaplus.cz/reflexe-2/item/1392-koncert-zrozeny-na-strope-smetanovy-sine

 

"Skvěle zpíval Kühnův dětský sbor pod vedením svého sbormistra Jiřího Chvály."
Janáčková, Olga. Recenze: Deckerův Werther v Národním divadle, https://www.casopisharmonie.cz/svet-opery/deckeruv-werther-v-narodnim-divadle.html

"Jistě a bravurně, přitom s naprostou pokorou vlastní opravdovým profesionálům, provedl (sbor) známé Ave Maria od Tomáse Luise de Victorii i soudobé skladby..."

"...Jejich interpretační jistota byla obdivuhodná a přitom v projevu nebylo ani stopy po nějakém nepřiměřeném úsilí. Děti skvěle artikulovaly ... a zpívaly neopakovatelně."
Cidlina, Tomáš.
Recenze: Lípa Musica a přehlídka dětských maestrů. Kühnův dětský sbor ve Filipově, OperaPLUS, 18. 9. 2017

"Andělské hlasy Kühnova dětského sboru, umístěného na galerii, rozsvítily závěr koncertu do dalších nadpozemských barev." 
Klepal, Boris. 
Recenze: Z Faustova prokletí v Národním divadle přechází sluch, jak je barevné a nápadité, http://art.ihned.cz/, 10. 3. 2017

"V druhé polovině nastoupil Kühnův dětský sbor se sbormistrem Petrem Louženským ... zazpíval čtyři naprosto odlišné kusy s jistotou a hlavně lehkostí ... zazněla taky překrásná Zwei Beter Arvo Pärta a efektní a náročný Věneček Zdeňka Lukáše, který Kühňata zazpívala s obdivuhodnou přesností."
Vostřelová, Michaela. Královská zábava s The King´s Singers a Kühňaty, Harmonie, 27. 2. 2017

"V Koledě pak opět ukázal svoje mistrovství Kühnův dětský sbor." 
Stehlík, Luboš. Velký rozhlasový koncert (recenze koncertu SOČRu v Rudolfinu), Harmonie 21. 12. 2016

"Lidové texty ... uvádí Kühnův dětský sbor s krásnou kantilénou, půvabem a výbornou interpretací, která charakterizuje těleso zásluhou Jiřího Chvály jako špičku českých dětských sborů."
Tužilová, Marta. Recenze CD Jiří Teml: Kantáty pro dětský sbor, Harmonie, 08/2016

"Interpretační jistota Kühňat je obdivuhodná."
Vostřelová, Michaela. Dětské hlasy osvěžily Pražské jaro a připomněly tvorbu českých jubilantů (kritika koncertu KDS v rámci MHF Pražské jaro 1. 6. 2015), Harmonie, 2. 6. 2015

"KDS přesvědčil jako vždy o svých mimořádných uměleckých kvalitách. Jeho výkon ocenilo publikum dlouhotrvajícím potleskem a vyžádaným přídavkem."
Kolář, Jiří. Kühnův dětský sbor: koncert pro rodiče s dětmi (kritika koncertu KDS v rámci MHF Pražské jaro 2015), Hudební rozhledy 07/2015

"...Rakouská zpěvačka předvedla krásný hlas, kterému po vokální stránce nelze vytknout ani to nejmenší. Stejně jako oběma výborně připraveným sborovým tělesům, Kühnovu dětskému sboru (Jiří Chvála) a ženám Pražského filharmonického sboru (Lukáš Vasilek)."
Žáček, Ivan. 
Mahlerova Třetí s Bělohlávkem a ČF (kritika koncertu 22. 5. 2015 na Pražském jaru), Harmonie, 23. 5. 2015

"Na závěr opery vystoupil Kühnův dětský sbor s dámami ze Sboru Státní opery (sbormistr Jiří Chvála a Adolf Melichar) – jejich vystoupení bylo precizní a zvuk sboru celistvý."
Vejvodová, Veronika. Jeníček a Mařenka ve Státní opeře: Kouzelný svět Matěje Formana rozesměje i postraší (kritika premiéry nové operní inscenace Jeníčka a Mařenky E. Humperdincka 23. 4. 2015), OperaPLUS, 24. 4. 2015

"...Potěšením, jako ostatně pokaždé, byl Kühnův dětský sbor, jejich vystoupení má parametry vysoké profesionality..."
Šerých, Anna. Boris Godunov - smutnoje vremja (kritika nové inscenace Národního divadla, opery M. P. Musorgského Boris Godunov), Hudební rozhledy 05/2015

"Všechny sbory byly perfektně připraveny, zejména Kühnův dětský sbor, jehož projev byl i na velké scéně zcela precizní co do intonační čistoty i barvy."
Vejvodová, Veronika. Musorgskij v Národním s nepřesvědčivým výsledkem (kritika premiéry nové inscenace Musorgského Borise Godunova 26. 3. 2015), OperaPLUS, 27. 3. 2015

“Bylo vzrušující sledovat, jak přirozeně se znamenitě připravený Kühnův dětský sbor do této konfese (část Credo) vciťoval a jak v přesném souladu muzicíroval pod Louženského vedením s orchestrem.”
“Na intonačně precizním a báječně frázovaném projevu Kühnova dětského sboru byla opět znát pečlivá přípravná fáze.”
Pokora, Miloš. Kühnův dětský sbor a PKF (recenze koncertu s PKF 18. 6. 2014), Hudební rozhledy 08/2014

“...svěží, intonačně jisté a barevně i dynamicky vyvážené hlasy KDS.”
Vostřelová, Michaela. Malé mešní zpívání Kühnova dětského sboru (recenze koncertu s PKF 18.6.2014), Harmonie 08/2014

“Tento nahrávací počin představuje nejstarší fungující český dětský sbor v současné formě, opírající se o bezchybnou techniku a barevný kompaktní zvuk, za čímž stojí nejen umělecký vedoucí Jiří Chvála, ale i tým sbormistrů přípravných oddělení, hlasových pedagogů a dalších, díky kterým kterým mohou obdivovat živý odkaz Jana Kühna i dnešní posluchači.”
Vostřelová, Michaela. Recenze nového profilového CD sboru, Harmonie 5/2014

 “... Nejen překrásné hlásky členů a členek sboru, ale i úžasná taneční choreografie Živany Vajsarové daly divákům umělecký dárek, na který určitě nezapomenou.”
Jínová, Milena, Nymburský deník, 17. 4. 2013

“... Kühnův dětský sbor své příznivce nezklamal a odměnil je vynikajícím výkonem. ... Koncert měl obrovský a zasloužený úspěch, soubor rozhodně patří k našim předním tělesům ve svém oboru.”
7. 6. 2011, Šimon Voseček, festival Smetanova Litomyšl

“...Na galakoncertu v pražském Rudolfinu Kühnův dětský sbor nadchl každého. ... tajil se dech a mrazilo v zádech.”
14. 12. 2011, Jiří Šmucler, Novinky.cz

“...Dominantou korejské části turné bylo vystoupení v Seoul Arts Center (kapacita 2523 míst) Vyprodaný sál nadšeně aplaudoval a vynutil si pět přídavků.”
24. 7. 2007, novinová zpráva z turné po Jižní Koreji

“Doslova jako malé hvězdy zazářily děti z Kühnova dětského sboru.”
31. 8. 1998, Lidové noviny, k premiéře muzikálu Evita

“Dětský sbor z Prahy je skvělý. Mají nejen výbornou techniku a vytříbené hlasy, ale zpívají také celým srdcem. Češi jsou nejlepší ze všech. Získali nejen European Grand Prix, ale i přízeň všech.”
2. 11. 1998, El Correo, Španělsko

“Sbor byl jako vždy výjimečný a skvělý. Téměř na pokraji profesionální dokonalosti, která není u dětí běžná.”
1. 7. 1990, Hudební rozhledy

“...ještě nikdy jsem neslyšel takovou zvučnou a melodickou veselost u mladého sboru, chvění, které stoupá z jasně vyhraněných hlasů i v nejnižších polohách přednesené s nezastíratelnou chutí a odvahou.”
1. 1. 1979, Eeastern Evening Times, Velká Británie

“Kühnův dětský sbor přesvědčivě ukázal, jaké vlastnosti pěvecké techniky i výrazu charakterizují jeho umění. Sbor má značnou dynamickou škálu, intonační stálost i vzácnou čistotu jednotlivých hlasů, dovede pracovat s barvou i reliéfností hlasových linií, jeho hlasová kultura je výborná.”
Milan Kuna, Hudební rozhledy, 1974

“Tak vynikajících výsledků nelze dosáhnouti jinak, než tuhou prací, železnou vytrvalostí a promyšleným systémem. Všechny tyto podmínky musí být ovšem podloženy uměleckým vzletem a hlubokými odbornými znalostmi sbormistrovskými.”
Adolf Cmíral, Smetana č. 4, 1943

“Tak se konečně i u nás vytvořil dětský sbor novodobého typu, reprodukční aparát rozměrné výkonnosti a veskrze znamenité kvality ... Kühnův sbor je zatím nejvyšším bodem, jehož jsme dosáhli v tomto oboru ...”
Antonín Horejš, Rytmus č. 4-5, 1940