Kühnův dětský sbor

Foto v tiskové kvalitě

Sbor - koncertní oddělení

     

     

      

     

Sbor - přípravná oddělení a Kühňátka

     

Sbormistři

Jiří Chvála

      

     

Petr Louženský

     

Světlana Tvrzická