Kühnův dětský sbor

Lidé ve sboru

Ve sboru zpívá celkem ve všech odděleních přes 900 dětí. To vyžaduje práci, úsilí a nasazení velkého počtu lidí, kteří se o děti starají. Sbormistři vedou děti na sborových zkouškách a připravují je na koncerty a představení v divadlech. Management sboru pak zajišťuje zázemí a hladký průběh zkoušek, koncertů, divadelních představení a zájezdů. V neposlední řadě pak dětem pomáhají další spolupracovníci, například s hlasovou či taneční výchovou nebo s nácvikem divadelních představení.

 

Sbormistři

Jiří Chvála, umělecký ředitel

Jiří Chvála absolvoval obor dirigování na pražské HAMU, poté působil jako sbormistr Českého pěveckého sboru (později Pražského filharmonického sboru) a Kühnova dětského sboru, v jehož čele stojí od roku 1967. Přímo tak navázal na mimořádný odkaz zakladatele sboru a svého profesora na hudební fakultě Jana Kühna. Vedl sbor při spolupráci s významnými českými a zahraničními dirigenty, režiséry, komorními soubory a orchestrálními tělesy. Absolvoval s ním řadu turné, včetně prestižních festivalů doma i v zahraničí téměř na všech kontinentech, a realizoval desítky nahrávek. Sbor přivedl k vítězství v řadě světových soutěžních klání (Neerpelt, Princeton, Tolosa, Wuppertal). Od roku 1958 působí Jiří Chvála na katedře dirigování Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze, kde byl v roce 1986 jmenován profesorem. Za svou dlouholetou uměleckou a pedagogickou činnost získal řadu uznání, mezi nimi Cenu Františka Lýska, Cenu Bedřicha Smetany, vyznamenání II. stupně od ministra školství ČR, ocenění Senátu Parlamentu České republiky a Ministerstva kultury České republiky. V roce 2014 mu byla udělena Zlatá medaile AMU, nejvyšší ocenění udělované touto institucí pro významné české i mezinárodní odborníky a umělce, kteří na AMU působili jako pedagogové.

Petr Louženský, sbormistr Koncertního oddělení

Petr Louženský absolvoval na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Jana Riedlbaucha flétnu, u prof. Miroslava Košlera a prof. Miriam Němcové dirigování a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze hebraistiku a arabistiku. Na pražské HAMU získal doktorandský titul v oboru dirigování. Dlouhou dobu vedl Hostivařský komorní orchestr, se kterým se stal několikrát laureátem rozhlasové soutěže Concerto Bohemia a celostátní soutěže základních uměleckých škol. Byl dirigentem Pražského studentského orchestru, pravidelně spolupracuje s Pardubickou komorní filharmonií, Pražskou komorní filharmonií, Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně, Jihočeskou komorní filharmonií, Moravskou filharmonií Olomouc aj. Od roku 2009 působí jako sbormistr Kühnova dětského sboru, který pod jeho vedením získal v září 2010 cenu Grand Prix na jedné z největších sborových soutěží na světě v italském Arezzu. Petr Louženský zde zároveň obdržel i zvláštní cenu pro nejlepšího dirigenta celé soutěže. V roce 2013 pak Kühnův dětský sbor dovedl k vítězství v prestižní soutěži ve španělské Tolose. V roce 2015 absolvoval s Kühnovým dětským sborem úspěšné turné po Austrálii a Novém Zélandu, posledním kontinentu, kde Kühňata ještě nekoncertovala.

Světlana Tvrzická, sbormistryně přípravných oddělení

Světlana Tvrzická se narodila v Moskvě. V letech 1964 až 1974 navštěvovala Dětskou školu sborového zpěvu. Poté nastoupila na hudební učiliště při Moskevské konzervatoři, obor dirigent - sbormistr, které ukončila v roce 1979. V průběhu studia absolvovala praxi u profesora Popova v dětském sboru Moskevského rádia a televize. Po ukončení hudebního učiliště nastoupila na Ruskou akademii múzických umění Gněsiných, fakultu dirigentství - sborový zpěv. Souběžně pracovala jako sbormistr v Dětské hudební škole sborového zpěvu v Moskvě. Fakultu Gněsiných ukončila v r. 1984 s vyznamenáním. V roce 1987 začala působit jako sbormistr v Dětském hudebním divadle. V březnu 1988 se přestěhovala do Československa a po odchodu do Prahy nastoupila jako sbormistr dětského sboru v Domě pionýrů a mládeže v Karlíně. V lednu 1989 byla na základě konkurzu přijata do Kühnova dětského sboru, kde od té doby působí jako sbormistryně. V roce 1999 se přestěhovala do Klánovic, kde založila a vede také Klánovický dětský sbor Claireton Chorale.

Tereza Bystřická, sbormistryně přípravných oddělení

Tereza Bystřická absolvovala obor hudební výchova – sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ve třídě prof. Jiřího Koláře. První hudební a pěvecké zkušenosti získala již v dětském věku, více než deset let byla členkou Kühnova dětského sboru. Její sbormistrovská spolupráce s tímto uměleckým tělesem se datuje od roku 1996. V současné době vede přípravná oddělení, příležitostně se podílí na práci koncertního sboru a přípravě operních představení. Vedle této dlouholeté umělecké činnosti působí či působila v řadě dalších hudebních těles (Laetitia Praha, Pěvecké sdružení pražských učitelů, Canti di Praga). Od roku 2010 je uměleckou vedoucí dětského pěveckého sboru Svítání při ZUŠ Štefánikova v Praze 5. Významnou součást jejího profesního života tvoří pedagogické a další odborné aktivity. Pravidelně se věnuje výuce zpěvu a hlasové výchově ve sboru. Je členkou Odborné rady pro dětský sborový zpěv Nipos-Artama a Unie českých pěveckých sborů. Podílí se rovněž na realizaci celostátního festivalu dětských pěveckých sborů "Zahrada písní", je pravidelně zvána do porot sborových soutěží a festivalů.

 

Karolína Řepová, sbormistryně Kühňátek a přípravných oddělení

Karolína Řepová (Koňaříková) je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v oborech hudební výchova a sbormistrovství, kde v současné době působí jako posluchačka doktorského studia. Dirigování studovala pod vedením Marka Valáška a Jaroslava Brycha.

V Kühnově dětském sboru vede nejmladší oddělení Kühňátka a přípravná oddělení A a AV, také je sbormistryní koncertního oddělení dětského sboru Pražská kantiléna a smíšeného pěveckého sboru Ajeto. S dětským a dívčím sborem Pražská kantiléna získala řadu ocenění na zahraničních pěveckých soutěžích (např. Neerpelt, Limburk, Budapešť, Kaunas, Caorle, Tuzla…). V roce 2018 jí byla Unií českých pěveckých sborů udělena cena Sbormistr – junior pro mladé nadané sbormistry a v roce 2019 obdržela na soutěži v Bosně a Hercegovině cenu Čestmira Duška pro nejlepšího sbormistra soutěže. Působí také jako lektorka České Orffovy společnosti, České filharmonie a Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK, pravidelně vyučuje na seminářích pro učitele hudební výchovy a vede hudební tvůrčí dílny pro děti a studenty.

 

Veronika Holcová, sbormistryně Kühňátek a přípravných oddělení

Veronika Holcová je studentkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kde se věnuje oborům hudební výchova a sbormistrovství a Divadelní fakulty Akademie múzických umění, kde je studentkou oboru výchovná dramatika. Dirigování studuje pod vedením Marka Valáška a Miriam Němcové. V současné době vede studentské pěvecké sbory při Druhé lékařské fakultě Univerzity Karlovy a při Divadelní fakultě Akademie múzických umění.

Práce s dětským sborem se účastní od raného věku. Osmnáct let pěvecky působila v rámci Českokrumlovského dětského sboru Medvíďata, se kterým se zúčastnila mnoha zahraničních soutěží a přehlídek a kde později také získala první sbormistrovské zkušenosti.Dále pedagogicky působí při soukromé základní škole a lyceu, kde vyučuje dramatickou a hudební výchovu.

Pravidelně se účastní divadelně-hudebních a mezioborových projektů a seminářů v rámci multikulturních českých i mezinárodních festivalů.

 

Eliška Hrubá Toperczerová, hlasová poradkyně, režisérka

Eliška Hrubá Toperczerová byla dlouholetou členkou Kühnova dětského sboru, který ji přivedl ke zpěvu a na divadelní prkna. Studium zpěvu na AMU absolvovala ve třídě prof. M. Hájossyové v roce 1995, během kterého spolupracovala s Komorní operou Praha a hostovala v Městském divadle v Ústí nad Labem. V tomto divadle také debutovala se svou režií (F. Lehár – Země úsměvů), kterou vystudovala na AMU pod vedením profesorů O. Ševčíka a J. Kačera. 

Je laureátkou mezinárodní pěvecké soutěže E. Destinnové v Českých Budějovicích, v roce 1998 se stala její absolutní vítězkou. V létě 2000 hostovala v představení Státní opery jako Elvíra v opeře W. A. Mozarta Don Giovanni ve Stavovském divadle v Praze. 

Pro Kühnův dětský sbor pracuje jako hlasová poradkyně a režisérka od roku 2005. Mimo jiné zde uvedla v premiérách dětské opery Jiřího Temla (Císařovy nové šaty – 2006, Kocour v botách – 2009, Čert a Káči – 2012) nebo dětská představení Zvířátka a loupežníci Otmara Máchy či Broučky Václava Trojana. Její dramatizace České mše vánoční J. J. Ryby a úprava pro přípravná oddělení se pro velký zájem diváků stala repertoárovým představením KDS pod názvem "Malá Rybovka".