Kühnův dětský sbor

Obecně prospěšná společnost

Kühnův dětský sbor o.p.s.
Sídlo: Ortenovo náměstí 34, 170 00 Praha 7
IČO: 25766589, DIČ: CZ25766589

Číslo účtu: 5181349/0800

Zapsáno 25.05.1999 v Obchodním rejstříku jako obecně prospěšná společnost zajišťující provoz Kühnova dětského sboru a realizaci umělecké činnosti sboru

Zakladatelé:
Prof. Jiří Chvála
Ing. Ervín Haintz

Správní rada:
Ing. Martin Zikmunda, MBA - předseda
MgA. Jan Vávra - člen
Barbora Šlosárková - členka
Ing. Mojmír Böhm - člen
Marie Šimůnková - členka
Renée Nachtigallová - členka

Dozorčí rada:
MUDr. Pavel Kabíček, CSc. - předseda
Lucie Kirova - členka
Kryštof Zrcek - člen

Výkonný ředitel - statutární zástupce:
MgA. Michaela A. Dobrovolná

Sbor je financován:
- z členských příspěvků členů sboru
- z grantů státních orgánů, organizací místní správy a samosprávy
- z honorářů za koncertní vystoupení a divadelní činnost
- z prodeje CD a reklamních předmětů s tematikou Kühnova dětského sboru
- z darů jednotlivců a organizací - přátel sboru

Máte zájem náš sbor podpořit? Budeme moc rádi!

Více naleznete na stránce Podpořte nás!