Kühnův dětský sbor

Pro rodiče

de najdete všechny základní informace týkající se členství v našem sboru a chodu jednotlivých oddělení.

Nábory
Oddělení sboru, kontakty
Kdy a kde zkoušíme
Zkoušky a omluvenky
Příspěvky
Koncertní oblečení

 

Nábory

Holešovice

Ortenovo náměstí 34, Základní škola TGM v kanceláři sboru
středa 4. září v čase 17.00 – 18.00 (děti ve věku 4 – 15 let)
čtvrtek 12. září v čase 17.00 – 18.00 (děti ve věku 4 – 15 let)
středa 18. září v čase 17.00 – 18.00 (děti ve věku 4 – 15 let)
středa 25. září v čase 17.00 – 18.00 (děti ve věku 4 – 15 let)

 

Vyšehrad

Křesomyslova 2, ZŠ Křesomyslova
pondělí 9. září v čase 15.00 – 16.30 (děti ve věku 4 - 9 let)

 

Stodůlky

Mukařovského 1986/7, KC Třináctka
úterý 3. září v čase 15.00 – 16.30 (děti ve věku 4  - 12 let)
čtvrtek 5. září v čase 15.00 – 16.30 (děti ve věku 4  - 12 let)

 

Je také možné přijít na hlavní nábor v Holešovicích a pak nastoupit do jakéhokoliv oddělení, tedy i do Stodůlek či na Vyšehrad.

Na nábor se není třeba nijak registrovat. Stačí si připravit libovolnou písničku (doporučujeme některou z českých lidových písní) a přijít na vámi zvolený termín z výše uvedených.

 

Oddělení sboru, kontakty

Děti v Kühnově dětském sboru jsou po přezkoušení rozděleny do několika na sebe navzájem navazujících oddělení:

Kühňátka – předškolní děti 4-6 let
Přípravná oddělení – zkratky A, AB, MV, DSD (Holešovice); M a VS (Stodůlky); AV (Vyšehrad)
Koncertní oddělení – zkratka KO

O zařazení dětí do jednotlivých oddělení rozhodují sbormistři, hlavním kritériem jsou pěvecké a hudební schopnosti, přihlíží se také k věku člena sboru.

Více naleznete na stránce Naše oddělení

Kontaktní osoby pro jednotlivá oddělení:

Přípravná oddělení a Kühňátka, Holešovice
Daniel Vidlák
E-mail: info@kuhnata.cz 
Tel.: 702 005 216

Oddělení KHS, M, VS, Stodůlky                                      
Jaroslava Průchová                                                    
E-mail: jaroslavapruchova@seznam.cz                   
Tel.: 731 479 434                                                       

Přípravné oddělení AV a Kühňátka KHV, Vyšehrad
Barbora Šlosárková
E-mail: slosarkova@kuhnata.cz
Tel.: 604 127 307
 

Na stránce Kontakty pak najdete spojení na vedení sboru.

 

Kdy a kde zkoušíme

 

Místa zkoušek

Holešovice: Aula ZŠ TGM, Ortenovo nám. 34, Praha 7 
Stodůlky: Křesťanské centrum Třináctka Luka, Mukařovského 1986, Praha 5
Vyšehrad: ZŠ Křesomyslova, Křesomyslova 2, Praha 4
Národní divadlo: Národní divadlo, Sborový sál, Praha 1

Přehledy časového rozvrhu zkoušek naleznete níže:

Vysvětlivky:


Oddělení Kühňátek
KHZ1, KHZ2, KHZ3 (4-6 let) - sbormistryně Veronika Holcová

KHV (4-6 let) - sbormistryně Karolína Řepová

KHK(4-6 let) - sbormistryně Karolína Řepová

KHS (4-6let) - sbormistryně Jaroslava Průchová, Tereza Bystřická


Přípravná oddělení
AB1, AB2 (6-8 let) - sbormistryně Veronika Holcová

AV (6-8 let) - sbormistryně Karolína Řepová

A (6-8 let) - sbormistryně Karolína Řepová

M (6-8 let) - sbormistryně Tereza Bystřická

MV (7-10 let) - sbormistryně Světlana Tvrzická

VS (7-10 let) - sbormistryně Tereza Bystřická

DSD (9-14 let) - sbormistryně Světlana Tvrzická


KO (Koncertní oddělení)
sbormistři Jiří Chvála a Petr Louženský 

Věkové rozdělení jednotlivých oddělení je orientační. O zařazení dětí rozhodují sbormistři, hlavním kritériem jsou pěvecké a hudební schopnosti.

 

Zkoušky a omluvenky

Co s sebou na zkoušky?

Všichni: přezůvky a pití
Přípravná oddělení a KO: pevnou složku na noty s průhlednými eurofóliemi

Poznámka: Kühňátka složku nepotřebují, učí se písničky náslechem. Jejich noty slouží především pro rodiče, aby mohli s dětmi doma opakovat. 

Omluvenky

Omluvu ze zkoušek provádějte, prosím, výhradně zasláním e-mailu na:

omluvenky@kuhnata.cz – pro oddělení v Holešovicích 
jaroslavapruchova@seznam.cz – pro oddělení KHS, M a VS ve Stodůlkách
slosarkova@kuhnata.cz – pro oddělení Kühňátka Vyšehrad (KHV) a AV Vyšehrad

 

Příspěvky

Sbor hospodaří jako nezisková organizace. Je tedy důležité, aby se na chodu sboru podíleli i sami členové sboru. Proto je jednou ze základních povinností člena sboru placení členských příspěvků, jejichž včasná platba je předpokladem vyrovnaného hospodaření sboru během roku.

Termíny plateb:
1. pololetí – do 15. 11. daného roku
2. pololetí – do 15. 3. daného roku

Číslo účtu: 5181349 / 0800
Variabilní symbol: PIN člena sboru 

Částka k úhradě za jedno pololetí:     

2.000 Kč (Kühňátka)
3.000 Kč (Koncertní a přípravná oddělení)
Sourozenecká sleva: 500 Kč (u druhého a každého dalšího dítěte)
Jednorázová sleva: 500 Kč (v případě, že přivedete do sboru nového člena a tento zaplatí první příspěvek)

(Pokud ukončí člen docházku v průběhu pololetí bez závažných důvodů, členský příspěvek je nevratný. Poměrnou část členského příspěvku lze vrátit pouze z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních.)

 

Koncertní oblečení

Při koncertech a jiných sborových vystoupeních se členové sboru oblékají do koncertních kostýmů. Každý nový člen je povinen si od sboru půjčit koncertní oblečení, které je jednotné pro každé oddělení. Člen sboru je povinen udržovat půjčený kostým v čistotě a pořádku.

Zde je ke stažení seznam možných sborových koncertních oblečení společně s ceníkem půjčovného a výší vratné zálohy:

Koncertní oblečení - kompletní informace(.pdf)